Практика та працевлаштування

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціалізацією: “Господарське та адміністративне право і процес” за денною та заочною формами навчання.

Студенти кафедри господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського проходять виробничу та переддипломну практику відповідно до укладених факультетом договорів в судах, юридичних компаніях, органах юстиції. Педагогічна практика магістрантів та аспірантів проводиться безпосередньо на кафедрі.

Після випуску студенти успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатурі, в установах банків, юридичних службах державних та приватних підприємств  тощо. Обравши для себе відповідну спеціалізацію, студенти мають можливість поглиблено вивчати правове регулювання адміністративного та господарського права.
Знання, одержані під час навчання по спеціальності “Право”, дають можливість працювати у будь-якій сфері юридичної діяльності. Загальний перелік професій, за якими можуть працювати студенти після отримання вищої освіти зі спеціальності «Право»:

 • адвокат;
 • нотаріус;
 • суддя;
 • прокурор;
 • юрисконсульт;
 • представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений);
 • арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючі санатори);
 • державний реєстратор;
 • податковий інспектор;
 • слідчий;
 • керівник юридичних та адміністративних підрозділів;
 • викладач вищих навчальних закладів;
 • професіонал державної служби.

Навчальний процес забезпечують 13 викладачів, 90 % з яких – доктори та кандидати наук.

Проходження практики студентами забезпечує широкі можливості для здобуття практичних навичок, необхідних для початку самостійної професійної кар’єри.

Кафедра  тісно співпрацює з провідними юридичними компаніями та органами державної влади, що значно розширює можливості студентів із проходження практики та працевлаштування.

Практика проводиться в судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності, які відповідають меті практики. За можливості забезпечення належних умов для проходження практики студенти можуть направлятися до приватних нотаріусів, адвокатів.

На кафедрі укладені договори про співпрацю з такими підприємствами:

«АРОУ» Адвокатське та ріелторське об’єднання України

ТОВ «Сталекс і партнери»

Адвокатське бюро «Ганни Шерстюк»

Адвокатське бюро «Ганни Кирилюк»

Адвокатське бюро «Кириченка»