Наукова діяльність

Кафедра господарського та адміністративного права проводить активну наукову діяльність. Науково-педагогічні працівники кафедри, аспіранти та студенти беруть участь в наукових конференціях, круглих столах, інших наукових заходах в Україні та за кордоном. Професори кафедри входять до складу спеціалізованих учених (дисертаційних) рад, наукових та науково-консультативних рад державних органів.

Кафедрою господарського та адміністративного права проводяться щорічні наукові юридичні конференції в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Інформація про конференції

Кафедра запрошує до навчання в аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 081 “Право”.

Інформація про вступ до аспірантури

Додаткова інформація про вступ до аспірантури та про вступ до докторантури, зокрема про терміни та порядок подання документівна сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського