Наукові школи

На кафедрі наукові дослідження проводяться в межах наукової школи з
адміністративного права та процесу, сформованої під науковим
керівництвом д.ю.н., професора Голосніченка І.П. Кафедру очолює
представниця наукової школи, д.ю.н., доцент Бевз С.І. На кафедрі
також працюють представники наукової школи Кравчук О.О., Голосніченко Д.І., Співак І.В., 
Кропивна К.О.

Нині у науковому колективі над науковими проблемами працює 5
аспірантів.  За останні 10 років захищено 9 кандидатських і 3
докторські дисертації.

За роки функціонування наукової школи під керівництвом проф.
Голосніченка І.П. захищено 36 кандидатських та 6 докторських
дисертацій.