Перелік тем курсових робіт з дисципліні “Адміністративне право”

Тематика курсових робіт з адміністративного права

 1. Гарантії прав і свобод громадян при адміністративно правовому регулюванні.
 2. Предмет та завдання адміністративного права як галузі права.
 3. Адміністративне право як наука та навчальна дисципліна.
 4. Поняття та зміст системи адміністративного права.
 5. Реформа адміністративного права та нові його категорії.
 6. Предмет адміністративно-правової науки та методологія досліджень.
 7. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу: проблеми регулювання адміністративно-процесуальних відносин.
 8. Стадії адміністративного процесу (адміністративного ровадження).
 9. Децентралізація влади в Україні.
 10. Мета та особливості адміністративно-правових норм.
 11. Поняття та специфіка джерел адміністративного права.
 12. Джерела адміністративного права, роль рішень Конституційного суду України в забезпеченні адміністративно-правового регулювання.
 13. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права, їх участь в державному управлінні.
 14. Інститути демократичного суспільства та їх розвиток в Україні.
 15. Правове положення Кабінету Міністрів України, його роль в публічному управлінні економікою
 16. Правове положення Кабінету Міністрів України, його роль в публічному управлінні соціально-культурним будівництвом.
 17. Кабінет Міністрів України як орган загальної компетенції та його роль в управлінні внутрішніми справами.
 18. Міністерство як суб’єкт адміністративно правових відносин.
 19. Державні служби як органи виконавчої влади.
 20. Інспекції як органи виконавчої влади. Правовий статус Державної інспекції культурної спадщини України.
 21. Агентства як  орган виконавчої влади та суб’єкт управління державною власністю.
 22. Правовий статус Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
 23. Характеристика адміністративно-правового статусу іноземців в Україні
 24. Принципи державної служби та їх значення в державному управлінні
 25. Прийняття на державну службу та її проходження державними службовцями.
 26. Адміністративна відповідальність державних службовців за корупційні діяння.
 27. Особливості адміністративно-правового статусу службовців, які обіймають найвищі державні посади або проходять службу в правоохоронних органах.
 28. Особливості надання адміністративних послуг у сфері культури.
 29. Особливості надання публічних послуг у сфері освіти.
 30. Особливості надання адміністративних послуг у сфері економіки.
 31. Особливості надання адміністративних послуг у сфері енергетики.
 32. Особливості надання адміністративних послуг у правоохоронній сфері.
 33. Особливості надання публічних послуг у соціальній сфері.
 34. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки.
 35. Адміністративно-правове регулювання в соціально-культурній сфері.
 36. Адміністративно-правове регулювання у адміністративно-політичній сфері.

ОБРАТИ ТЕМУ  ТА ЗАРЕЄСТУВАТИСЯ