Анотації (2017 рік)

Науковий керівник: професор кафедри господарського та  адміністративного права  д.ю.н., професор Голосніченко І.П. 

Бурковцов А. Ю. Правове регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом

анотація, список використаних джерел

Жарікова Г. А. Правове регулювання перевезення вантажів морським шляхом

анотація, список використаних джерел

Товстюк К. І. Правовий статус Національної поліції України: адміністративно-правовий аспект

анотація, список використаних джерел

Хамайко К. А. Пенсійна реформа: обов’язкове пенсійне страхування

анотація, список використаних джерел

Цаль М. В. Правовий інститут екологічного страхування: становлення і розвиток

анотація, список використаних джерел

Чорна Л. Р. Правове регулювання медичного страхування в Україні

анотація, список використаних джерел

 

Науковий керівник: професор кафедри публічного права д.ю.н., професор Мисливий В.А.

Зінченко М. Р. Технічні злочини у кримінальному праві

анотація, список використаних джерел

Кіхно А. О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб

анотація, список використаних джерел

Аль-Мзіраві Н. А. Кібернетична злочинність: кримінально-правове та кримінологічне дослідження

анотація, список використаних джерел   

Куриленко Ю. О. Проблеми кваліфікації транспортних злочинів

анотація, список використаних джерел

 

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., Цирфа Г. О.

Іжевський О. Л. Проблемні питання спадкування

анотація, список використаних джерел

Мельник Т. С. Значення Лісабонської угоди для правової охорони назви місця походження товару

анотація, список використаних джерел

 

Науковий керівник: завідувач кафедри адміністративного та господарського права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.

Кушнір Б. С.  Адміністративна відповідальність за порушення права на інформацію та права на звернення

анотація, список використаних джерел

Олексюк Ю. В. Правове регулювання забезпечення доступу до публічної інформації

анотація, список використаних джерел

Клітний А. В. Узгодження податкових зобов’язань

анотація, список використаних джерел

 

Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права і права інтелектуальної власності, д.ю.н., с.н.с. Баранов О. А.

Фарбота М. Р. Рівновага між захистом персональних даних і розголошенням інформації про державних службовців на шляху до демократизації України

анотація, список використаних джерел

Колеснік Ю. А. Захист персональних даних в умовах використання технології Інтернет речей

анотація, список використаних джерел

Кабанець О. О. Теоретико-правові засади використання інформації як інструменту маніпулятивного впливу на свідомість людини

анотація, список використаних джерел

 

Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності д.ю.н., доцент Гордієнко С.Г.        

Пасічний М. М. Класифікація та захист нормами права інформації, яка відноситься до різновидів таємниць

анотація, список використаних джерел

Сидоренко В. В. Забезпечення охорони і захисту інформації в сфері підприємницької діяльності

анотація, список використаних джерел

 

Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності д. ю. н., професор Лук’янчиков Є.Д.

Петрова В. В. Судовий захист інтелектуальної власності

анотація, список використаних джерел