Магістерські роботи 2017 рік

грудень 2017 року

СП-62м

Білуха Н.В.   Адміністративні правопорушення у сфері екології

Науковий керівник:  професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., Голосніченко Д.І.

Венедчук О.О.  Адміністративно-правовий режим придбання, зберігання і використання зброї та боєприпасів

Науковий керівник:  професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., професор Голосніченко І.П

Глазкова Н.О. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні

Науковий керівник:  доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., Огороднік Ж.А.

Голобородова Ю.В . Правове регулювання нотаріальної діяльності

Науковий керівник:  доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., Огороднік Ж.А

Давидов Р.Д.  Правові засади здійснення (проведення) державної аудиторської перевірки

Науковий керівник:  професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.

Запорожець Б.В.  Адміністративно-правове регулювання надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах України

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., Огороднік Ж.А

Іващенко В.О.  Антимонопольно-конкурентна політика держави у сфері господарювання

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., доцент Цирфа Г.О.

Кащук А.В.  Адміністративно-правове забезпечення технічного захисту інформації

Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О

Кошицький А.В.  Правова природа корпоративних спорів

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент Бевз С.І.

Кузьмінська Б. А. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративно- правових відносин: децентралізація влади в Україні

Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.

Кутейнікова А.Д. Мирова угода у процедурі банкрутства

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., доцент Цирфа Г.О.

Озеран О.С. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., доцент Цирфа Г.О.

Олійник Б.О.  Шляхи вдосконалення правового регулювання процедури банкрутства

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., доцент Цирфа Г.О.

Павлов А.І. Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб – суб’єктів господарювання

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент Бевз С.І.

Пух А.О.  Інститут медичного страхування: становлення та розвиток

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент Бевз С

Римар А.О.  Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., Голосніченко Д.І.

Северин І.О. Фіктивне підприємництво: кримінально-правові та кримінологічні аспекти

Науковий керівник: професор кафедри публічного права, д.ю.н., професор Мисливий В.А.

Ховякова Ю.Ю. Відносини у сфері державної реєстрації юридичних осіб

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., доцент Цирфа Г.О.

Шабельник К.П.  Принципи господарського судочинства

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент Бевз С.І

Мараан Мохаммед Мушер Найф. Роль судьи административного суда и пределы его полномочий

Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.

Ахмед Сіпан Абдуллах Ахмед. Legal regulation of the Administrative judiciary and the Consultative Council in the Iraq and Iraqs Kurdistan region (Правове регулювання адміністративної судової системи і Консультативної ради Іраку та Іракського регіону Курдистану)

Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.

Саід Омар Саад Саід. General provisions for joint stock companies in Iraq and Ukraine ( Загальні положення щодо акціонерних компаній в Іраку та Україні)

Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.ю.н., доцент Бевз С.І.

Осман Дідар Махмуд. Особенности административной юстиции в зарубежных странах

Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.

січень 2017 року

СП-51м
Бурковцов А. Ю. Правове регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом
Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права д.ю.н., професор Голосніченко І.П.
анотація, список використаних джерел

Жарікова Г. А. Правове регулювання перевезення вантажів морським шляхом
Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права д.ю.н., професор Голосніченко І.П.
анотація, список використаних джерел

Зінченко М. Р. Технічні злочини у кримінальному праві
Науковий керівник: професор кафедри публічного права д.ю.н., професор Мисливий В.А. анотація, список використаних джерел

Іжевський О. Л. Проблемні питання спадкування
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., Цирфа Г. О.
анотація, список використаних джерел

Кіхно А. О. Кримінальна відповідальність юридичних осіб
Науковий керівник: професор кафедри публічного права д.ю.н., професор Мисливий В.А.
анотація, список використаних джерел

Кушнір Б. С. Адміністративна відповідальність за порушення права на інформацію та права на звернення
Науковий керівник: завідувач кафедри адміністративного та господарського права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.
анотація, список використаних джерел

Олексюк Ю. В. Правове регулювання забезпечення доступу до публічної інформації
Науковий керівник: завідувач кафедри адміністративного та господарського права, д.ю.н., доцент Кравчук О.О.
анотація, список використаних джерел

Товстюк К. І. Правовий статус Національної поліції України: адміністративно-правовий аспект
Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., доцент Голосніченко І.П.
анотація, список використаних джерел

Фарбота М. Р. Рівновага між захистом персональних даних і розголошенням інформації про державних службовців на шляху до демократизації України
Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права і права інтелектуальної власності, д.ю.н., с.н.с. Баранов О. А.
анотація, список використаних джерел

Хамайко К. А. Пенсійна реформа: обов’язкове пенсійне страхування
Науковий керівник: Професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., професор Голосніченко І.П.
анотація, список використаних джерел

Цаль М. В. Правовий інститут екологічного страхування: становлення і розвиток
Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., професор Голосніченко І.П.
анотація, список використаних джерел

Чорна Л. Р. Правове регулювання медичного страхування в Україні
Науковий керівник: професор кафедри господарського та адміністративного права, д.ю.н., професор Голосніченко І.П.
анотація, список використаних джерел
СП-52м

Аль-Мзіраві Н. А. Кібернетична злочинність: кримінально-правове та кримінологічне дослідження
Науковий керівник: професор кафедри публічного права д.ю.н., професор Мисливий В.А.
анотація, список використаних джерел

Колеснік Ю. А. Захист персональних даних в умовах використання технології Інтернет речей
Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права і права інтелектуальної власності, д.ю.н., с.н.с. Баранов О. А.
анотація, список використаних джерел

Кабанець О. О. Теоретико-правові засади використання інформації як інструменту маніпулятивного впливу на свідомість людини
Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності д.ю.н., старший науковий співробітник Баранов О.А.
анотація, список використаних джерел

Клітний А. В. Узгодження податкових зобов’язань
Науковий керівник: Завідувач кафедри господарського та адміністративного права д.ю.н., професор О.О. Кравчук
анотація, список використаних джерел

Куриленко Ю. О. Проблеми кваліфікації транспортних злочинів
Науковий керівник: Професор кафедри публічного
права д.ю.н., професор Мисливий В.А.
анотація, список використаних джерел

Мельник Т. С. Значення Лісабонської угоди для правової охорони назви місця походження товару
Науковий керівник: доцент кафедри господарського та адміністративного права, к.і.н., Цирфа Г. О.
анотація, список використаних джерел

Пасічний М. М. Класифікація та захист нормами права інформації, яка відноситься до різновидів таємниць
Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності д.ю.н., доцент Гордієнко С.Г.
анотація, список використаних джерел

Петрова В. В. Судовий захист інтелектуальної власності
Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності д. ю. н., професор Лук’янчиков Є.Д.
анотація, список використаних джерел

Сидоренко В. В. Забезпечення охорони і захисту інформації в сфері підприємницької діяльності
Науковий керівник: професор кафедри інформаційного права і права інтелектуальної власності, д.ю.н., доцент Гордієнко С.Г.
анотація, список використаних джерел