Голосніченко Дмитро Іванович

Доктор юридичних наук, доцент

golosnychenko-d-y

Освіта та наукові досягнення

У 1995 році закінчив Українську академію внутрішніх справ. Викладає наступні дисципліни: адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративний процес, теоретичні проблеми адміністративного права, основи наукових досліджень.

Публікації:

  1. Набуття повноважень органами законодавчої та виконавчої влади // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – № 1 (21). – (0,5 др. арк.)
  2. Демократичні, авторитарні та тоталітарний режими // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 травня 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 51–53.
  3. Адміністративна відповідальність: курс лекцій / За редакцією О.В. Кузьменко К.: Юрінком Інтер, 2015. – 533 с.
  4. Государственные полномочия и полномочия государства: делегирование в процессе государственного строительства и в международных отношениях // PROBLEMY EUROPEIZACJI – teoria i praktyka. WSH – 2014. – C. 379-390.
  5. Навчально-методичні матеріали для підготовки працівників патрульної служби поліції України з курсу «Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення».  К.: НАВС, 2015 – 118 с.
  6. Науково-практичний коментар до Закону України «Про національну поліцію» (у співавторстві). К.: НАВС, 2015
  7. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування.Монографія: – К.:2009. – 356 с.

Проф. Д.І. Голосніченко є членом спецрад Д 26.007.03, Д 26.007.04 в Національній академії внутрішніх справ МВС України.

Контакти

Особиста сторінка викладача: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/gdi17

http://orcid.org/0000-0003-2299-562X
http://www.researcherid.com/rid/I-5123-2017