Конференції

Кафедра залучає студентів до участі в науковій роботі при написанні дипломних робіт, а також при підготовці студентами наукових статей орієнтує їх на обрання їх тематики в межах кафедральної теми.

Міжнародна конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” відбудеться 18-19 травня 2017 р.

В рамках конференції будуть проведені пленарне засідання, секційні засідання, круглі столи та майстер-класи.

Окремо запрошуємо 19 травня 2017 р. о 16-00 на засідання юридичного клубу факультету соціології і права в рамках конференції, інформація про яке за посиланням.

Інформація про попередні конференції:

VІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” (20-21 травня 2016 р.) було проведено кафедрами господарського та адміністративного права, публічного права, інформаційного права та права інтелектуальної власності КПІ спільно з юридичним факультетом Вищої торгової школи в Радомі (м. Радом, Республіка Польща) та Лігою студентів асоціації правників України. У роботі конференції взяли участь 164 фахівці (в т.ч. 9 докторів наук та 29 кандидатів наук), якими було зроблено 163 доповіді (в т.ч. 1фахівець з Республіки Польща, 1 – з Азербайджанської Республіки; 8 – з Російської Федерації). В роботі конференції взяли участь 100 студентів, зокрема, 79 студентів НТУУ “КПІ” (77 – з ФСП, в т.ч. 73 – з напряму підготовки та спеціальності “Правознавство”, 1 – з ММІ, 1 – з ІПСА), 17 студент з інших ВНЗ України, 4 студенти з Російської Федерації.

За результатами конференції було опубліковано збірник матеріалів конференції: “Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (25-26 травня 2016 р., м. Київ) / Укладачі: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – [К., 2016]. – 302 с.”, до якого увійшли 163 тези доповідей учасників конференції.

Конференція Дні науки ФСП: «Людина у вимірах сучасних суспільних трансформацій” відбулася 20-21 квітня 2017 р.