(Українська) Рівень вищої освіти Доктор філософії за спеціальністю 081 – Право