Blog

Інформація про магістерську роботу (для випуску в грудні 2019 р).

Навчальний план підготовки магістрів передбачає обов’язкову підготовку кваліфікаційної роботи – магістерської дипломної роботи. Нижче наведена основна інформація щодо її підготовки.
Основні строки:
Дипломна робота Вами захищатиметься в грудні 2019 року.
Закінчену дипломну роботу Ви повинні будете здати своєму керівнику до 10 листопада 2019 року. В керівника буде до 10 днів на висловлення зауважень, які Ви зобов”язані усунути та надати остаточний варіант завершеної роботи до визначеної дати в перші дні грудня 2019 р. для попереднього захисту роботи.Теми дипломної роботи – має бути нова, плагіат не допускається.
Для Вас пропонується використовувати одну з тем чи напрямків із таких варіантів:
1) Одну із нових актуальних тем, пропонованих кафедрою (посилання).
2) Одну із тем у рамках судової реформи 2016-2018 року – в т.ч. по будь-якому з нових процесуальних кодексів.
3) Запропоновану студентом тему по його практичній роботі, що виконуватиметься на матеріалах свого підприємства чи свого клієнта (треба узгодити тему з очікуваним планом із завідувачем кафедри)
4) можна взяти тему з аналізу конкретної справи (справ) Європейського суду з прав людини за 2015-2019 рр.
5) теми з порівняльного правознавства (порівняння Українського правового регулювання із регулюванням в іншій країні чи групі країн, наприклад Європейському Союзі).

Ваша тема має бути виключно в межах Вашої спеціалізації.

Узгодження теми
Питання вибору теми і її узгодження кафедрою буде визначено для Вас наукового керівника.
Після узгодження необхідно буде написати офіційну заяву на кафедрі.
Тема має бути обрана та узгоджена, а заява написана до кінця зимової (для денної форми навчання – січень 2019 р. або весінньої (для заочної форми навчання – квітень 2019 р.) сесії.

Керівник магістерської роботи буде призначений кафедрою після подання заяви щодо теми роботи.

Загальна інформація щодо написання роботи:
Дипломна робота виконується українською мовою (крім іноземних студентів з дозволу кафедри), має виконуватися відповідно до розгорнутого плану (2-3 розділи із підрозділами (1.1, 1.2 … 2.1, 2.2…).  Робота має містити вступ (актуальність, стан дослідженості теми, мета, завдання, обєкт, предмет, структура та обсяг та ін.), висновки до розділів, висновки (загальні), список джерел і додатки (при необхідності).
Загальний обсяг основного тексту роботи  80-100 арк. (шрифт 14, через 1,5 інтервала).
У висновках Вам необхідно буде чітко відповісти на питання, які ви ставили в плані роботи, і які ви назвали у завданнях. Висновки мають бути конкретні в 1-2 абзаци по кожному питанню плану роботи.

Всі текстуальні запозичення мають бути відмічені відповідними посиланнями. Текстуальні ізапозичення у вступі і висновках не допускаються. Наявність запозичень без посилання на джерело (навіть одного або двох абзаців) є академічним плагіатом і є підставою для недопуску до захисту дипломної роботи.

Порушення визначених термінів подання роботи керівнику або завершеної роботи на кафедру – є підставою для недопуску роботи до захисту.

Конференції та публікації
Участь у конференціях заохочується.
З теми дипломної роботи протягом строку навчання в магістратурі необхідно підготувати 1-2 публікації (доповіді на конференції та/або наукових статті).
Хто має намір подальшого вступу до аспірантури має зосередитись на підготовці наукової статті, а не лише матеріалів конференції.
Державні іспити
Нагадуємо, що крім дипломної роботи, навчальний план передбачає випускні (“державні”) іспити, що відбуватимуться в грудні 2019 р.
Бажаємо успіхів!

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *