Випускна атестація (іспити та захист дипломних робіт)