Випускна атестація (іспити та захист дипломних робіт)

Випускна атестація бакалаврів у червні 2019 р.

Орієнтовний перелік питань до випускного комплексного іспиту для студентів РВО “Бакалавр”

 

Випускна атестація магістрів у грудні 2018 року

Питання до випускного (“державного”) екзамену магістратури 2018

Розклад засідань екзаменаційної комісії з проведення комплексного випускного письмового іспиту та  захисту дипломних робіт за рівнем вищої освіти магістр спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Господарське та адміністративне право і процес» (денна форма навчання)

Розклад  засідань екзаменаційної комісії з проведення комплексного випускного письмового іспиту та  захисту дипломних робіт за рівнем вищої освіти магістр спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Господарське та адміністративне право і процес» (заочна форма навчання)

 

Питання до випускного (“державного”) екзамену магістратури 2017

Інструкція щодо прийняття дипломних робіт 

Розклад засідань екзаменаційної комісії з проведення комплексного випускного письмового іспиту  за ступенем вищої освіти бакалавр спеціальності 081 «Право» (денна форма навчання, заочна форма навчання,  друга вища освіта) 

Питання до комплексного випускного екзамену  для освітнього ступеню “Бакалавр” (денна форма форма навчання) 

Питання до комплексного випускного екзамену  для освітнього ступеню “Бакалавр” (заочна форма форма навчання)

Питання до комплексного випускного екзамену  для освітнього ступеню “Бакалавр” (друга вища освіта)