Тихонюк Ольга Володимирівна

Старший викладач

Освіта та наукові досягнення

1997 р.: Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (спеціальність «Всесвітня історія», вчитель історії та правознавства)

2000 р.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (спеціальність «Правознавство», викладач правознавства, юрист)

2009 р.: Державний вищий навчальний заклад «Державний інститут інтелектуальної власності», підвищення кваліфікації.

2010 р.: Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти «НТУУ «КПІ», підвищення кваліфікації.

2014 р.: Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти «НТУУ «КПІ», підвищення кваліфікації

Дисципліни

Публікації

Методичні розробки:

  1. Трудове право України: Методичні рекомендації до вивчення курсу для підготовки бакалаврів спеціальностей “Адміністративний менеджмент” і “Соціальна робота” денної та заочної форм навчання.
  2. Трудове право. Опорні таблиці.
  3. Інтелектуальна власність, її правове забезпечення. Опорні таблиці.

1) «Духовна творчість і псевдо авторство» // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави: Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції (2013 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 260 с. – с. 237-238

2) «Псевдо авторство і наукова діяльність» // Зварювання та споріднені процеси і технології: Матеріали шостої всеукраїнської міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників. –  К.: НТУУ «КПІ», «МП Леся», 2013. – 40 с. – с. 34

3) «Моральні аспекти управлінської діяльності» // Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи» (2013 р., м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, І.І. Федорова, О.О. Боровикова / – К.:  НТУУ «КПІ», 2013. – 176 с. – с. 63

4) «Авторське право і копілефт» // Зварювання та споріднені процеси і технології: Матеріали сьомої всеукраїнської міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників. –  К.: НТУУ «КПІ», «МП Леся», 2014. – 48 с. – с. 45

5) «Подвійний характер трудової дисципліни» // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави: 5 Міжнародна науково-практична конференція (20-21 травня 2015 р., м. Київ): збірник матеріалів / Уклад.: І.П. Голосніченко , Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 252 с. – с. 197-198

6) «Цивільно-правові способи захисту авторських прав» // Зварювання та споріднені процеси і технології: Матеріали восьмої всеукраїнської міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників. –  К.: НТУУ «КПІ», «МП Леся», 2015. – 52 с. – с. 49

7) «Децентралізація влади в контексті здійснюваної адміністративної реформи» // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали 8 міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – 186 с. – с. 132-133

8) «Випробування при прийнятті на роботу» // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина II. / Наук. Ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 326 с. – с. 158-159

9) «Добові витрати в іноземній валюті: правові протиріччя» // Зварювання та споріднені процеси і технології: Матеріали дев’ятої всеукраїнської міжгалузевої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та наукових співробітників. –  К.: НТУУ «КПІ», «МП Леся», 2016. – 47 с. – с. 43

10) «Інститут випробування: правовий аспект» // Пріоритетні напрями наукових досліджень /  Матеріали XLII Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями наукових досліджень», Чернівці, 15-16 червня 2016 р. – Т. 3. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – 42 с. – с. 20-22

11) «Система правового захисту вагітних жінок та жінок з малолітніми дітьми в процесі здійснення трудової діяльності» // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 червня 2016 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – 132 с. –  с. 69-72

12) «Дитячий будинок сімейного типу: від процедури створення до особливостей функціонування» // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. 184 pages. – p. 20-23 (Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук», Гуманітарно-педагогічний факультет, Вшехніца Свентокшиська, м. Кєльце, Республіка Польща, 28-30.06.2016 / WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA, WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY, Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych», Kielce, Rzeczpospolita Polska, 28-30 czerwca 2016)

13) «Відмінність між припиненням трудового договору за угодою сторін та за бажанням працівника» // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 червня 2016 р., м. Дніпро. / Наук. Ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – 386 с. – с. 359-361

14) «Переведення працівника» та «переміщення працівника»: порівняльна характеристика» // Перспективи реалізації та захисту прав людини в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2016. – 86 с. – с. 63-67

15) «Право людини на повагу до її честі, гідності та особистої недоторканності» // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати п’ятнадцятої міжнародної конференції: збірник наукових праць (30 червня 2016 р.) / відп. Ред. Приходько М.М., Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2016. – 80 с. – с. 63-67

16) «Надомна праця: правовий аспект» // Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8-9 липня 2016 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. – 140 с. – с. 57-60

17) «Відмінність трудового договору від трудового контракту і трудової угоди» // Сучасні наукові дослідження / Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 вересня 2016 р. – Т. 1. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – 36 с. – с. 26-28

18) «Дитяча праця: правовий аспект» // Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 вересня 2016 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2016. – 132 с. – с. 67-71

19) «Заробітна плата: правовий аспект» // Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia. 28–29 októbra 2016. VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO. Sládkovičovo, Slovenská republika. 2016-Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy. 212 pages. – p. 110-112 (Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці”, Університет Данубіус, Юридичний факультет Янко Єсенського, м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29.10. 2016)

20) «Одинока матір» та «самотня матір» з точки зору чинного законодавства України // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2016. – 140 с. – с. 96-98

21) «Чергування як різновид робочого часу» // Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 296 с. – с. 89-91

22) Тихонюк О.В. Чергування як різновид робочого часу // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – № 3/4 (31/32). –С. 229-233. (0.6 др. арк.)

23) Тихонюк О.В. Щодо залучення працівників до чергувань (About involvement of employees to duty), наук.журнал «Visegrad Journal on Human Rights», ISSN 1339- 7915, № 2/1, 2017, apr, 2017, p. 191-196 (0,60 др.арк.); міжнародна наукометрична база даних Academic Resource Index Research Bib

24)  Тихонюк О.В. «Одинока матір» та «самотня матір» з точки зору чинного законодавства України // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2016. – 140 с. – с. 96-98 (0,17 др.арк.)

25) Тихонюк О.В. Чергування як різновид робочого часу // Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 296 с. – с. 89-91 (0,14 др.арк.)

26) «Чергування як різновид робочого часу (Duty as a kind of work)» // Вісник Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут»: Політологія. Соціологія. Право, № 3/4 (31/32) 2016. – с. 221-225.

27) «Щодо залучення працівників до чергувань (About involvement of employees to duty)» // Visegrad Journal on Human Rights, № 2/1, 2017, apr, 2017, p. 191-196.

28) «Щодо законопроекту про облік домашніх та безпритульних тварин» // Матеріали 9 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р., м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, К.О. Семенова – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 276 с. – с. 248-249.

29) About enforcement of the right for labor («Щодо реалізації права на працю») // Visegrad Journal on Human Rights, № 6, 2017, dek, 2017, p. 202-206.

30) Olha Tykhoniuk. About enforcement of the right for labor (Щодо реалізації права на працю), наук.журнал «Visegrad Journal on Human Rights», ISSN 1339-7915, № 6, 2017, dek, 2017. –  p. 202-206 (0,49 др.арк.): науковий журнал ВНЗ Словацької Республіки «Пан’європейський університет»

31)  Olga Tykhonyuk. Man and nature: unity or contradiction? (Людина і природа: єдність чи протиріччя?), наук.журнал «Visegrad Journal on Human Rights», ISSN 1339-7915, № 3 (volume 1), june, 2018, p.177-182, 2018 (0,68 др.арк.): науковий журнал ВНЗ Словацької Республіки «Пан’європейський університет»

32)  Тихонюк О.В. Сієста як можливий вид часу відпочинку в Україні (Siesta as a possible form of rest time in Ukraine), «Юридичний науковий електронний журнал», ISSN 2524-0374, № 4, 2018. –  с. 62-65 (0,67 др.арк.):  електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету.

33) Тихонюк О.В. Щодо законопроекту про облік домашніх та безпритульних тварин // Матеріали 9 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р., м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, К.О. Семенова – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 276 с. – с. 248-249 (0,11 др.арк.).

34) Тихонюк О.В. Природа і суспільство в умовах науково-технічної революції // Матеріали XXI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки ФСП. Industry 4.0: Людина і наука у вирі трансформацій» (19-20 квітня 2018 р., м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, Н.С. Волицький. – Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», – 163с. – с. 157-158 (0,10 др.арк.).

35) Тихонюк О.В. Щодо впровадження інституту пробації в Україні // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» (15-20 травня 2018 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, А.А. Мельниченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018 — 300 с. – с. 250-251 (0,16 др.арк.).

36) Тихонюк О.В. Сієста як можливий різновид часу відпочинку в Україні // Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі», 20-21.07.2018, м. Стальова Воля, Республіка Польща (International Multidisciplinari Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of  Poland, 20-21 July 2018. Voiume 3. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 208 pages. – p. 26-29 (0,23 др.арк.).

 

Сфера наукових інтересів: інтелектуальна власність (захист авторства), трудове право (філософсько-правові аспекти праці).

Контакти

Особиста сторінка: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/tov70
e-mailolga_tykhonyuk@ukr.net

http://orcid.org/0000-0003-3123-5841

http://www.researcherid.com/rid/J-6598-2017