Співак Ірина Вікторівна

Старший викладач

Освіта та наукові досягнення

1988 р.: закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю правознавство. Після закінчення університету працювала юрисконсультом в народному господарстві.

з 1998 р.: працює ст. викладачем факультету права НТУУ «КПІ».

Дисципліни

 • Екологічне право

  Навчальна дисципліна “Екологічне право” належить до циклу загальної підготовки студентів, які здобувають ступінь...
 • Аграрне право

  Навчальна дисципліна “ Аграрне право ” належить до циклу професійної і практичної підготовки студентів, які...

Публікації

 1. Співак І.В. Спільний митний контроль як один із напрямків міжнародного співробітництва // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.165-167.
 2. Співак І.В. Міжнародне співробітництво в галузі ситної справи // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: V Міжнар. наук.-практ. конф.: Зб. матеріалів (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / МОН України; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Факультет соціології і права; Юридичний факультет вищої торгової школи в Радомі (Польща); Ліга студентів асоціації правників (працівників) України; Уклад.: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.105-107.
 3. «Митний режим транзиту» – Часопис Київського університету права 2010/3.
 4. «Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури» – Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право» – 2009/2.
 5. «Термінологічні проблеми митного законодавства в Україні» – тези конференції 2011 р.
 6. Співак І.В. Митний контроль : порівняльний аналіз // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – № 3/4 (31/32). –С. 223-228  (0,6 др. арк.)
 7. Співак І.В.  Митна експертиза як один з основних засобів митного контролю .  V1 Міжнародна науково-практична конференція “ Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави “ травень 2016 (КПІ)  0.25 д.а
 8. Співак І.В. Митний транзит за законодавством України: ретроспектива. Двадцять перші економіко-правові дискусії: міжнародна науково-практична інтернет конференція». – м. Львів, 31 жовтня 2017 р. 0.3 д.а
 9. Співак І.В. Національна юриспруденція в умовах глобалізації.  Міжнародна науково-практична конференція за різними юридичними напрямками. – «Захист громадянами права на повагу до приватного і сімейного життя та права на шлюб у Європейському суді з прав людини» – м. Тернопіль, 22 вересня 2017 р. 0.2 д.а
 10. Співак І.В. Проблеми розбудови громадського суспільства: міжнародна науково-практична конференція за різними юридичними напрямками. – «Захист громадянами права на свободу та особисту недоторканість» – м. Тернопіль, 18 жовтня 2017 р. 0.4 д.а
 11. Співак І.В, Журавльова А.М. Застосування інформаційних технологій на митниці.// Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання. М. Київ, 24.11.2016 ТОВ НВП «Інтерсервіс» 2016. – 194 с. – с. 76-79 (0.5 др.арк)
 12. “Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку”/ – Матеріали науково практичної конференції.-ФСП  КПІ, Київ. – 18  жовтня 2018р. –
 13. “Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку”/ – Матеріали науково практичної конференції.-ФСП  КПІ, Київ. – 18  жовтня 2018р. –
 14. “Актуальні дослідження правової та історичної науки”.- Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.(Вип.2). – Тернопіль – 16 квітня 2018 р. – с.11-14
 15. науково-практична міжвузівська конференція “ Дні науки ФСП “  КПІ, Київ. – 18 квітня 2018.
 16. –“Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку”. – Матеріали  VIII міжнародної науково-практичної конференції. – КПІ, Київ. – 15-20 травня 2018 р. –

Сфера наукових інтересів: «Правове регулювання порядку переміщення через митний кордон України нафти».

Контакти

Особиста сторінка: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/siv77