Огороднік Жанна Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент

Освіта та наукові досягнення

1998 р.: з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію магістра права

2004 р.: призначена на посаду старшого викладача факультету права НТУУ «КПІ»

2005 р.: захистила кандидатську дисертацію на тему «Дійсність господарських договорів», рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності  господарське право, господарсько-процесуальне право

2007 р.: призначена на посаду доцента факультету права НТУУ «КПІ»

 

Дисципліни

 

Публікації:

1. Білоус Ж.А. Деякі проблеми визначення умов господарського договору// Підприємництво, господарство і право. 2000. №5. с. 15 18.

2. Білоус Ж.А. Визначення умов дійсності господарських договорів // Проблеми права на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукове видання. 13 14 лютого 2001 р. – Дніпропетровськ, видавництво ІМА прес, 2001. – С. 313 317.

3. Білоус Ж.А. Предмет договорів купівлі продажу та поставки // Часопис Київського університету права. – 2002. №3. – С. 35 42.

4. Білоус Ж.А. Дійсність та умови дійсності господарських договорів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 212: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 49 55.

5. Білоус Ж.А. Проблеми визнання господарських договорів недійсними // Юридична Україна. – 2004. № 11(23). – С. 31 40.

6. Білоус Ж.А. Особливості вираження волі сторін у господарських договорах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональній науково практичній конференції. 5 6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 258 261.

7. Огороднік Ж.А. Садиба як предмет договору купівлі продажу //Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2011 р. м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, Т.О.Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю.Пряміцин / К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 118 120.

8. Огороднік Ж.А. Нотаріальне посвідчення договорів відчуження корпоративних прав як захист майнових прав осіб/ Матеріали IX Міжнар. наук практ. конф «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23 24 листопада 2017 р., м.Київ)

9. Огороднік Ж.А.  Можливість та необхідність надання функцій медіатора нотаріусу // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2018. – № 2 (38) – С. 128-131.

10. Огороднік Ж.А. Нотаріус – незалежний посередник при медіації // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» (15-20 травня 2018 р. м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, А.А. Мельниченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю.Пряміцин. – К: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. – С.245-246.

11. Огороднік Ж.А. Конфіденційність корпоративного договору // Матеріали Першої науково-практичної конференції «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку» (18 жовтня 2018 р. м.Київ) / Укладачі А.А. Мельниченко, В.М. Фурашев, Г.О. Цирфа. – К:…., 2018.