Голосніченко Дмитро Іванович

Доктор юридичних наук, доцент

Освіта та наукові досягнення

1995 р.: закінчив Українську академію внутрішніх справ.

Дисципліни

Публікації

 1. Набуття повноважень органами законодавчої та виконавчої влади // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – № 1 (21). – (0,5 др. арк.)
 2. Демократичні, авторитарні та тоталітарний режими // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 травня 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 51–53.
 3. Адміністративна відповідальність: курс лекцій / За редакцією О.В. Кузьменко К.: Юрінком Інтер, 2015. – 533 с.
 4. Государственные полномочия и полномочия государства: делегирование в процессе государственного строительства и в международных отношениях // PROBLEMY EUROPEIZACJI – teoria i praktyka. WSH – 2014. – C. 379-390.
 5. Навчально-методичні матеріали для підготовки працівників патрульної служби поліції України з курсу «Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення».  К.: НАВС, 2015 – 118 с.
 6. Науково-практичний коментар до Закону України «Про національну поліцію» (у співавторстві). К.: НАВС, 2015
 7. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування.Монографія: – К.:2009. – 356 с.
 8. Голосніченко І.П., Розводовський В.Й., Голосніченко Д.І. Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – № 1/2 (29/30). С. 158-164 – (0,5 др. арк.) (фахове видання) надруковано у 2017 р
 9. Голосніченко Д. І. Вплив кібербезпеки на криміногенну ситуацію в країні» // Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового регулювання» (НТУУ»КПІ ім. Ігоря Сікорського – К.: 21 квітня 2017 року) – С. 102-106. (0.2 д.а)
 10. Голосніченко Д. І., Іванова М.В. Інформація як продукт інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві. // Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового регулювання» (НТУУ»КПІ ім. Ігоря Сікорського – К.: 21 квітня 2017 року) – С. 107-112. (0.2 д.а.)
 11. Голосніченко Д.І. Захист прав людини в сучасних криміногенних умовах України. Міжвузівська науково-практична конференція «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення і шляхи їх вирішення» (Національна академія внутрішніх справ – К.: 24 березня 2017 року) – с 184-190. (0.25 д.а)
 12. Навчально-методичний комплекс з дисциліни “Наукове дослідження сучасних правових систем” – К. : НТУУ “КПІ”, 2017. 18 с. (0.8 д.а) посібник

Проф. Д.І. Голосніченко є членом спецрад Д 26.007.03, Д 26.007.04 в Національній академії внутрішніх справ МВС України.

Контакти

Особиста сторінка викладача: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/gdi17

http://orcid.org/0000-0003-2299-562X
http://www.researcherid.com/rid/I-5123-2017