Білоус Зінаїда Василівна

Викладач

Освіта та наукові досягнення

В 2005 році закінчила юридичний факультет Національного технічного університету “КПІ” за спеціальністю правознавство. Після закінчення університету працювала завідувачем лабораторії кафедри адміністративного, фінансового та господарського права. З 2010 р. викладач факультету соціології і права НТУУ «КПІ».

Дисципліни

Публікації

 1. Система деліктів, що посягають на соціально-трудові права громадян. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 1(3), 2016, с. 173-178, обс.друк.стор. (0,56 др.арк.)
 2.  Соціальні права громадян як об’єкт протиправних посягань: деякі проблемні аспекти. Право і суспільство. № 3, ч. 2, 2016, с. 92-97 (0,68 др.арк.)
 3. Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства Франції в контексті реформи Трудового кодексу 2011 року. Право.UA. 2018. № 2. С. 129-135. (0,59 др.арк.).
 4. Удосконалення законодавства в частині оплати праці працівників освітньої галузі. Форум права. 2017. № 4. С. 29-34. (0,49 др.арк.)
 5. Держава як суб’єкт охорони і захисту трудових прав працівників. Форум права. 2017. № 5. С. 49-56. (0,67 др.арк.).
 6. Правові засади нагляду і контролю за додержанням трудового законодавства в Польщі. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2018. № 2. С. 191-196. (0,52 др.арк.).
 7. Сучасні підходи до нагляду і контролю за додержанням трудового законодавства Європейського Союзу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 4. С. 60-64. (0,63 др.арк.)
 8. Шляхи удосконалення оплати праці працівників освітньої галузі. Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку: тези допов. учасників IX міжнародної наук.-практ. конференції. (м. Київ, 23-24 листопада 2017 р.). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 212-214. (0,14 др.арк.).
 9. Сучасні проблеми нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в Україні. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції (м. Одеса, 8-9 грудня 2017 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. Ч. 2. С. 6-8. (0,16 др.арк.).
 10. Європейські підходи щодо забезпечення охорони праці працівників. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези допов. Учасників Всеукраїнської наук.-практ. конференції (м.Київ, 20 квітня 2018 р.)/ за ред.. д.ю.н., проф.. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. Київ: Прінт-Сервіс, 2018. С. 32-34. (0,20 др.арк.).
 11. Контрольно-наглядова діяльність держави як спосіб охорони і захисту трудових прав працівників. Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку: тези доповідей учасників VIII міжнародної наук.-практ. конференції. (м.Київ, 15-20 травня 2018 р.). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. С. 58-59. (0,10 др.арк.).

Контакти

Особиста сторінка: http://intellect.afgp.kpi.ua/profile/bzv2
e-mail: zinabilous.81@bigmir.net

http://www.researcherid.com/rid/J-5933-2017

http://orcid.org/0000-0002-0544-4335