Проблеми податкового права

Курс “Проблеми податкового права” присвячений вивченню основних теоретичних та практичних проблем правового регулювання суспільних відносин. У межах курсу основна увага приділяється розгляду практичних проблем захисту прав платників податків на різних етапах взаємовідносин із контролюючими органами.

Під час вивчення курсу студенти аналізують кейси (конкретні судові справи) та виконують інші практичні завдання, спрямовані на сформування знань та умінь захисту прав та інтересів юридичних і фізичних осіб у податкових правовідносинах.

  • ECTS:4