Проблеми правового регулювання економічної концентрації

Дисципліна «Проблеми правового регулювання економічної концентрації» вивчає:  державну політики у сфері захисту економічної конкуренції,  процедури контролю економічної концентрації певних видів правочинів (договорів) і дій суб’єктів господарювання; механізм вирахування співвідношення ринкових часток суб’єктів господарювання на товарних ринках; механізм попереднього одержання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання з боку АМКУ; механізм реорганізації (виділення, поділу, перетворення юридичних осіб); механізм  захисту прав суб’єктів господарювання у процесі економічної концентрації за вимогами норм законодавчо-нормативних актів та процесуального права.

Студенти вивчають сутність та зміст категорії «економічна концентрація»; світовий досвід регулювання монополістичних і олігополістичних тенденцій; державну політику у сфері захисту економічної конкуренції; сутність та процедури контролю економічної концентрації, що сприяє розумінню визначення критерій і порогових показників віднесення певних видів правочинів (договорів) та дій суб’єктів господарювання до економічної концентрації та наданню правової оцінки порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і визначенню механізму відповідальності за порушення у вигляді економічної концентрації.

Навчальні програми