Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів можливостей орієнтуватися у нормах законодавства, що регламентують питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та здатності забезпечувати правовий супровід операцій у зовнішньоекономічній сфері, формулювання правових позицій та вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях  загальної характеристики зовнішньоекономічної діяльності; правових основ статусу та діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності; правового регулювання ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; змісту державного регулювання та механізму саморегулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; основ юридичної відповідальності за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

У результати вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти складати необхідні документи правового характеру, аналізувати такі документи, визначати їх недоліки та формувати правові позиції щодо їх оскарження, визначати прогалини у законодавстві, недоліки правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пропонувати шляхи їх вирішення.

Основні положення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про Національний банк України».