Основи наукових досліджень

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» своєю ціллю має ознайомлення студентів з основними поняттями в галузі науково-дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота — це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який пе­редбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генеру­вання нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього твор­чого життя вченого, а фундаментом для нього є знан­ня основ методології наукових досліджень.

Правове регулювання науково-дослідницької роботи регулюється Конституцією  України, Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Презентація щодо написання наукової статті, використання наукометричних баз