Митне право

Навчальна дисципліна “Митне право України” належить до циклу загальної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю “ Правознавство “. Предметом навчальної дисципліни  є правове регулювання  суспільних відносин, що складаються в процесі і з приводу переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують здійснення державної митної справи; аналізувати, тлумачити законодавство з питань митної справи та правильно його застосовувати; оволодівати формами та методами реалізації митних процедур в процесі зовнішньоекономічної діяльності.