Муніципальне право

Дисципліна муніципальне право вивчає правове регулювання місцевого самоврядування та практику його здійснення в населених пунктах України. Студенти вивчають розвиток місцевого самоврядування, основні його моделі та інститути, та здобувають уміння правильно оцінювати конкретні муніципально-правові явища та вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування – право і реальна здатність територіальної громади (жителів села, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  До таких питань належать прийняття місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, розпорядження комунальною власністю, створення та підтримання функціонування місцевої соціальної інфраструктури (доріг, мостів, шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікувальних установ) та ін. Територіальні громади реалізують своє право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради, сільських, селищних, міських голів, виконавчі комітети місцевих рад).

Основні положення місцевого самоврядування врегульовуються в Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейській хартії місцевого самоврядування 1985 р. та інших законодавчих актах.

Перелік питань для підготовки до іспиту з муніципального права доступний за посиланням.

 

Кейси (ситуаційні завдання) з муніципального права:

Кейс 1 до теми “Поняття, система та джерела муніципального права

Кейс 2 до теми “Місцеве самоврядування і державна влада: питання співвідношення”

Кейс 3 до теми “Місцеві вибори та місцевий референдум

Кейс 4 до теми “Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування

Кейс 5 до теми “Місцеві ради як органи місцевого самоврядування

Кейс 6 до тем: “Сільський, селищний, міський голова, Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради