Конкуретне право

Конкурентне право передбачає вивчення: політики держави щодо розвитку та захисту конкуренції; системи органів, які здійснюють в Україні політику розвитку та захисту конкуренції; сутність і методі дослідження ринку; види порушення законодавства про захист економічної конкуренції;   процесуальних засад щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції; дослідження міжнародного досвіду щодо здійснення політики захисту конкуренції.

Вивчення дисципліни «Конкурентне право» сприяє передачі студентам комплексу знань про поняття, систему і роль конкурентного права в сучасних умовах. Студенти мають уяснити цілі і завдання політики української держави щодо створення  і розвитку конкурентного середовища, організаційно-правову базу та механізми  запобігання антиконкурентним узгодженим діям суб’єктів господарювання, монополізації товарних ринків, обмеження монополізму, припинення зловживань монопольним положенням, недопущення неправомірної концентрації суб’єктів господарювання,захисту та стимулювання добросовісної конкуренції.

Конкурентне законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу, спеціальних законодавчо-нормативних актах, та відомчих нормативних актах, розроблених і затверджених Антимонопольним комітетом України, що сприяють добросовісній конкуренції у відносинах суб’єктів господарювання.

Завдання на семінарське заняття для студентів 4 курсу з предмету “Конкурентне право”, яке відбудеться 3 жовтня 2017 року

Презентація

Питання на семінарське завдання

Завдання на семінарське заняття для студентів 4 курсу з предмету “Конкурентне право“, яке відбудеться 14 листопада 2017 на тему:
"Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, 
органів адміністративно-господарсього управління та контролю"
Див. завдання на семінар та презентацію.

Презентація

Завдання на семінар №6