Комерційне право

Предметом навчальної дисципліни «Комерційне право» є вивчення і дослідження основних теоретичних положень та категорій комерційного права, визначення основних правових засад здійснення торговельної діяльності в Україні.

Вивчення дисципліни «Комерційне право» дає студентам можливість орієнтуватися у системі комерційного законодавства, практики його застосування, а також отримати комплекс знань щодо правової поведінки учасників ринкових відносин, юридичних аспектів розвитку товарних ринків та  ролі комерційного права в сучасних умовах.

Комерційне законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу та цивільного кодексів, спеціальних законодавчо-нормативних актах, та відомчих нормативних актах, розроблених і затверджених відповідними органами влади.  що сприяють вдосконаленню та розвитку  національного комерційного права.