Аграрне право

Навчальна дисципліна “ Аграрне право ” належить до циклу професійної і практичної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю “ Правознавство ”. Предметом навчальної дисципліни є правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в аграрному секторі економіки України. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися в нормах аграрного законодавства; аналізувати  та тлумачити норми чинного законодавства, що регулюють правове становище аграрних товаровиробників в Україні; вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання виробництва та реалізації якісної сільськогосподарської продукції.