Рівень вищої освіти Доктор філософії за спеціальністю 081 – Право

На кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 081 «Право».

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ при вступі до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право – для осіб, що мають ступінь магістра за іншими спеціальностями, крім спеціальності Право.

Більш детальна інформація про вступ до аспірантури, зокрема, про терміни та порядок подання документівна сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Інформація про останні захисти дисертацій випускників аспірантури кафедри:

19 жовтня 2016 р. було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук випускника аспірантури кафедри Качури Олександра Анатолійовича, на тему «Адміністративні процедури державної реєстрації» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий керівник – д.ю.н., проф. І.П. Голосніченко. Захист відбувся у спецраді К 26.501.01 у Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України (м. Київ).

19 квітня 2017 р. було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук випускниці аспірантури кафедри Борець Марини Володимирівни, на тему «Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Науковий керівник – д.ю.н., доц. Д.І. Голосніченко. Захист відбувся у спецраді К.26.006.09 Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана