Матеріально-технічне забезпечення

Навчання студентів кафедри проводиться в навчальних корпусах № 19 та №7.

За кафедрою закріплені 11 навчальних аудиторій в навчальному корпусі №19. Іногородні студенти забезпечуються 100 % поселенням в гуртожиток. Для проведення навчальних занять кафедра має сучасне мультимедійне обладнання.

В аудиторії №327 навчального корпусу №19 обладнана сучасна зала навчальних судових засідань.

 

Відомості про кількісні та якісні показникик матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти