Магістратура

Вступ на магістратуру


Кафедра господарського та адміністративного права здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 081 “Право” за спеціалізацією “Господарське та адміністративне право і процес”.
 
Прийом здійснюється на денну та заочну форму.
 
Відповідно до законодавства в 2018 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право” відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:
– реєстрація для складання ЗНО – 14 травня – 05 червня 2018 року
– реєстрація електронних кабінетів – 14 травня – 05 червня 2018 року
– початок прийому заяв – 02 липня 2018 року
– Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань – 9 липня
– Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО – 26 липня 2018 року
Вступні випробування продитимуться:
1. додаткові випробування – 14-31 травня 2018 року
2. іноземна мова – 11 липня 2018 року
3. фахові вступні випробування – 13 липня 2018 року.
 Додаткові вступні випробування (для вступників за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «зараховано», «незараховано». Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено, як «незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників.
Для вступу за спеціальністю 081«Право»– бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) , що має такі складові:
  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Перелік документів для вступу:

– паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
– диплом бакалавра (оригінал та копії)
– додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
– творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
– військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
– ідентифікаційний код (оригінал та копії)
– чотири фотографії
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Детальна інформація про вступ в 2018 році:
 
 
 
 
 
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО здійснюється відповідно до абзаців третього-сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому.

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 081 “Право” 2018 рік

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”  

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2018 році

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році

Нормативні документи щодо вступу

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Розклад роботи приймальної комісії

Контакти

Приймальна комісія ФСП НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: Київ – 03056, просп. Перемоги, 37, корп. 7, кімн. 113 (1 поверх)