Магістратура

Вступ на магістратуру


Кафедра господарського та адміністративного права здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 081 “Право” за спеціалізацією “Господарське та адміністративне право і процес”.
 
Прийом здійснюється на денну та заочну форму.
 
Відповідно до законодавства в 2018 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право” відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО.
Детальна інформація про вступ в 2017 році:
 
 
 
 
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО здійснюється відповідно до абзаців третього-сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
для вступу за спеціальністю 081«Право»– бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 081 “Право”

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”  

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2018 році

Нормативні документи щодо вступу

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Розклад роботи приймальної комісії

Контакти

Приймальна комісія ФСП НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
Адреса: Київ – 03056, просп. Перемоги, 37, корп. 7, кімн. 113 (1 поверх)
Телефон: +38-067-377-6424