Магістратура

Вступ на магістратуру


Кафедра господарського та адміністративного права здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 081 “Право” за освітньою програмою “Господарське та адміністративне право і процес”.
 
Прийом здійснюється на денну та заочну форму.
 
Відповідно до законодавства в 2019 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право” відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:
13 травня 2019 року – початок реєстрації вступників
3 червня 2019 року – закінчення реєстрації вступників
13-31 травня 2019 року – складання додаткових фахових вступних випробувань
10-23 липня 2019 року – прийом заяв
2 липня 2019 року – єдиний вступний іспит з іноземної мови
4 липня 2019 року –  єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей
до 5 серпня 2019 року – оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
до 10 серпня 2019 року – виконання вимог для зарахування (подача оригіналів документів)
до 11 серпня 2019 року – оприлюднення наказу на зарахування за державних замовленням.
Тестова частина єдиного фахового вступного випробування міститиме завдання з восьми базових правничих дисциплін:
• конституційне право України;
• адміністративне право України;
• цивільне право України;
• цивільне процесуальне право України;
• кримінальне право України;
• кримінальне процесуальне право України;
• міжнародне публічне право;
• міжнародний захист прав людини.
 Додаткові вступні випробування (для вступників за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «зараховано», «незараховано». Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено, як «незараховано», до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників.
Для вступу за спеціальністю 081«Право»– бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) , що має такі складові:
  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Детальна інформація про вступ в 2019 році:
 
 
 
 
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО здійснюється відповідно до абзаців третього-сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому.

Контакти

Приймальна комісія ФСП НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: Київ – 03056, просп. Перемоги, 37, корп. 7, кімн. 113 (1 поверх)