Магістратура

Вступ на магістратуру


Кафедра господарського та адміністративного права здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 081 “Право” за спеціалізацією “Господарське та адміністративне право і процес”.
 
Прийом здійснюється на денну та заочну форму.
 
Відповідно до законодавства в 2017 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право” відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО.
 
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО здійснюється відповідно до абзаців третього-сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
для вступу за спеціальністю 081«Право»– бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:
  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 081 “Право”

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”  

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2017 році

Офіційні документи для вступу

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Розклад роботи приймальної комісії

Контакти

Кафедра господарського та адміністративного права ФСП НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
Адреса: Київ – 03056, вул.. Борщагівська 124, корп. 19, кімн. 329, 3 поверх
Телефон: +38 (044) 204 91 61