Бакалавр (на базі диплому молодшого спеціаліста)

Вступ за програмою підготовки бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста (після закінчення коледжу чи техікуму)

Умови вступу

Якщо обрана Вами спеціальність у КПІ імені Ігоря Сікорського входить до Додатку 4 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, то Ви маєте право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки ЗНО (якщо Ви його складали) та претендувати на місця за державним замовленням (якщо вони надаються за цією спеціальністю).

Якщо обрана Вами спеціальність не входить до Додатку 4 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, то Ви маєте обрати один із двох варіантів:

 1. Вступ на споріднену для Вас спеціальність, тобто таку спеціальність, яка більшою мірою продовжує Вашу фахову підготовку, здійснюється за державним замовленням (якщо місця на обрану спеціальність надаються).
 2. Вступ зі зміною спеціальності на споріднену, на якій відсутнє бюджетне замовлення, або немає вільних місць у групі, в яку вступає абітурієнт, здійснюється  за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).
Перелік предметів для вступного випробування
 1. Українська мова та література.
 2. Історія України.
Терміни подачі документів

З 12 липня по 24 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

З 25 липня по 31 липня 2017 року

 Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму бакалавра спеціальністі 081 Право за інтегрованим навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”

Чому варто вступити на навчання саме на нашу кафедру?

 • ми готуємо фахівців у найбільш перспективній галузі – Право;
 • навчання проводиться на безоплатній основі – щорічно підготовка фахівців фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; окремо є можливість отримати освіту на контрактній основі;
 • студенти, які успішно навчаються, отримують стипендію;
 • ми забезпечуємо нашим студентам сучасну підготовкув в галузі  права;
 • ми створюємо нашим студентам всі умови для навчання, ми зацікавлені в успіхах наших студентів;
 • для студентів кафедри організовуються зустрічі із практиками – адвокатами, нотаріусами, суддями, іншими професійними юристами;
 • кожен із наших викладачів – фахівець своєї справи, котрий не лише володіє сучасними знаннями, педагогічними прийомами та методиками навчання, а і проводить дослідження у провідних напрямах сучасної юридичної науки;

З розкладом роботи Приймальної комісії можна ознайомитись http://pk.kpi.ua/schedule/