Бакалаврат

Вступ за програмою підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

Для вступу до нас на перший курс необхідно виконати наступні кроки:

Для вступу до нас на перший курс необхідно виконати наступні кроки:

Крок 1. Отримай сертифікат ЗНО:

 • з математики або іноземної мови (не менше 100 балів),
 • з історія України та української мови і літератури (один не менше 125 за умови, що інший не менше 100).

Крок 2. Зареєструй електронну заяву на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua

Крок 3. Обери НТУУ “КПІ” та спеціальність 081, вкажи “Пріоритет 1“.

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

 

Вступ за програмою підготовки бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста (після закінчення коледжу чи технікуму)

Умови вступу

Якщо обрана Вами спеціальність у КПІ імені Ігоря Сікорського входить до Додатку 2 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, то Ви маєте право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки ЗНО (якщо Ви його складали) та претендувати на місця за державним замовленням (якщо вони надаються за цією спеціальністю).

Якщо обрана Вами спеціальність не входить до Додатку 2 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, то Ви маєте обрати один із двох варіантів:

 1. Вступ на споріднену для Вас спеціальність, тобто таку спеціальність, яка більшою мірою продовжує Вашу фахову підготовку, здійснюється за державним замовленням (якщо місця на обрану спеціальність надаються).
 2. Вступ зі зміною спеціальності на споріднену, на якій відсутнє бюджетне замовлення, або немає вільних місць у групі, в яку вступає абітурієнт, здійснюється  за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).
Перелік предметів для вступного випробування
 1. Українська мова та література.
 2. Історія України.
 3. Іноземна мова або математика.

Предмет “Українська мова та література” та “Історія України” є фаховими – один не менше 125 балів, за умови, що інший не менше 100 балів. Предмети “Іноземна мова” або  “Математика” – не фахові – 100 балів.

Терміни подачі документів

З 12 липня по 24 липня 2018 о 18:00 року включно (для осіб, які складають вступні випробування).

З 02 липня по 26 липня 2018 року включно (для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО).

Строки проведення вступних випробувань

З 25 липня по 31 липня 2018 року включно.

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму бакалавра спеціальністі 081 Право за інтегрованим навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”

Чому варто вступити на навчання саме на нашу кафедру?

 • ми готуємо фахівців у найбільш перспективній галузі – Право;
 • навчання проводиться на безоплатній основі – щорічно підготовка фахівців фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; окремо є можливість отримати освіту на контрактній основі;
 • студенти, які успішно навчаються, отримують стипендію;
 • ми забезпечуємо нашим студентам сучасну підготовкув в галузі  права;
 • ми створюємо нашим студентам всі умови для навчання, ми зацікавлені в успіхах наших студентів;
 • для студентів кафедри організовуються зустрічі із практиками – адвокатами, нотаріусами, суддями, іншими професійними юристами;
 • кожен із наших викладачів – фахівець своєї справи, котрий не лише володіє сучасними знаннями, педагогічними прийомами та методиками навчання, а і проводить дослідження у провідних напрямах сучасної юридичної науки;

З розкладом роботи Приймальної комісії можна ознайомитись http://kpi.ua/work

Коротка довідка про нашу кафедру

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціалізацією: “Господарське та адміністративне право і процес” за денною та заочною формами навчання.

Після випуску студенти успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатурі, в установах банків, юридичних службах державних та приватних підприємств  тощо. Обравши для себе відповідну спеціалізацію, студенти мають можливість поглиблено вивчати правове регулювання адміністративного та господарського права.
Знання, одержані під час навчання по спеціальності “Право”, дають можливість працювати у будь-якій сфері юридичної діяльності. Загальний перелік професій, за якими можуть працювати студенти після отримання вищої освіти зі спеціальності «Право»:

 • адвокат;
 • нотаріус;
 • суддя;
 • прокурор;
 • юрисконсульт;
 • представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений);
 • арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючі санатори);
 • державний реєстратор;
 • податковий інспектор;
 • слідчий;
 • керівник юридичних та адміністративних підрозділів;
 • викладач вищих навчальних закладів;
 • професіонал державної служби.

Навчальний процес забезпечують 11 викладачів, 90 % з яких – доктори та кандидати наук.