Абітурієнту

Кафедра господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» запрошує абітурієнтів на навчання за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес» – однієї з найперспективніших спеціальностей 081 «Право».

Напрями підготовки

Бакалавр з одержанням кваліфікації “Юрист” (навчання на базі повної загальної середньої освіти, термін навчання 4 роки).

Бакалавр  з одержанням кваліфікації “Юрист” (навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст 3 роки)

Магістр з одержанням кваліфікації “Юрист” (навчання на базі програми підготовки бакалавра, термін навчання 1,5 роки)

PhD (кандидат наук) з одержанням кваліфікації “Доктор філософії в галузі  права” (навчання на базі програми підготовки магістра, термін навчання 4 роки).