Абітурієнту

Кафедра господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» запрошує абітурієнтів на навчання за освітньою програмою «Господарське та адміністративне право і процес» – на одну із найперспективніших спеціальностей 081 «Право».

Випускники бакалаврату кафедри за офіційними даними Міністерства освіти і науки за рейтингом вступників до магістратури зайняли в 2017 році 5-те місце серед всіх випускників вищих навчальних закладів України. А за середнім балом вступного тесту до магістратури з логіки (ТЗНПК) – наші випускники зайняли 3-тє місце.

Напрями підготовки

Бакалавр з одержанням кваліфікації “Юрист” (навчання на базі повної загальної середньої освіти, термін навчання 3 роки 10 місяців)

Магістр з одержанням кваліфікації “Юрист” (навчання на базі програми підготовки бакалавра, термін навчання 1 рік 4 місяці)

PhD (кандидат наук) з одержанням кваліфікації “Доктор філософії в галузі  права” (навчання на базі програми підготовки магістра, термін навчання 4 роки).