Захист дисертації випускниці аспірантури кафедри Борець М.В.

19 квітня 2017 р. планується захист дисертації випускниці аспірантури кафедри господарського та адміністративного права Борець Марини Володимирівни на тему «Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», науковий керівник д.ю.н., доцент Голосніченко Д.І. Захист відбудеться в спеціалізованій вченій раді К.26.006.09 Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана