Home » 2017 »

Monthly Archives: 2017

Конференція: Дні науки ФСП: “Людина у вимірах сучасних суспільних трансформацій”

Запрошуємо на конференцію: Дні науки ФСП: “Людина у вимірах сучасних суспільних трансформацій”, яка відбудеться 20-21 квітня 2017 р. (подання тез до 13 квітня 2017 р.).

Кафедра господарського та адміністративного права координує секцію: Господарське та адміністративне право; реформування сучасного трудового права, фінансового права, господарського і адміністративного права та процесу.

Наукові керівники секції: Кравчук О. О., д.ю.н., доц., Голосніченко Д.І., д.ю.н., доц.

контактні дані: businessadmkpi@gmail.com

Контактний телефон: (044)-204-91-61

Термін подачі заявок та тез – до 13 квітня 2017 р.

Інформаційний лист та правила участі в конференції – на сайті факультету соціології і права за посиланням: http://fsp.kpi.ua/dni-nauki-fsp-2017/

Міжнародна конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”

 

VII Міжнародна юридична конференція: “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” 18-19 травня 2017 р.

програма конференції за посиланням

08ytnx5xyxe

Конференція буде працювати за секціями:

Секція №1. Теоретичні та конституційно-правові проблеми регулювання суспільних відносин

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Чепульченко Т.О., к.і.н., доц. Тараненко М.Г., к.ю.н., доц. Єгорова В.С.)

Секція №2. Актуальні проблеми адміністративного, трудового та фінансового права (Наукові керівники: д.ю.н., проф. Голосніченко І. П., д.ю.н., доц. Кравчук О. О., ст.викл. Тихонюк О.В.)

Секція №3. Кримінальне право і кримінологія

(Наукові керівники: д.ю.н., проф. Мисливий В. А.,  к.ю.н., доц. Попов К. Л., к.ю.н., доц. Павленко І. В.)

Секція №4. Інформаційне право. Право інтелектуальної власності

(Наукові керівники: д.ю.н., доц. Гордіенко., к.т.н., доц Фурашев В.М.,  викл. Юдкова К. В.)

Секція №5. Проблеми цивільного і господарського права та господарського процесу

(Наукові керівники: к.ю.н., доц. Бевз С.І., к.і.н., доц. Цирфа Г. О., ст. викл.  Бежевець А.М.,)

Секція №6. Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза

(Науковий керівник: д.ю.н., проф. Лук’янчиков Є. Д., к.ю.н., доц. Петряєв С. Ю.)

Секція №7. Трансформація правових засад публічного управління та адміністрування

(Науковий керівник: к.філос.н., доц. Мельниченко А. А.)

Секція №8. Міжнародне приватне і публічне право та процес. Цивільний процес. Проблеми захисту житлових прав (Наукові керівники: к.ю.н., доц. Тараненко М.М., ст.викл. Гожій І.О., ст. викл. Солончук І. В.)

Для участі у конференції необхідно було до 26 квітня 2017 року включно за електронною адресою pravo_conference2015@ukr.net надіслати одночасно в електронному варіанті:

  1. заявку на участь в конференції(див. вимоги);
  2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
  3. для студентів – рецензію або відгук наукового керівника із рекомендацією тез до публікації

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Необхідну інформацію з приводу проведення  конференції та вимоги до оформленя заявки на участь і тез доповіді  надано в інформаційному листі!!!