Громадське обговорення

Пропонуємо для громадського обговорення  проект освітньо – професійної програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти “Господарське та адміністративне право і процес “(гарант освітньої програми д. ю.н., професор кафедри Бакалінська О.О.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу bevz.kpi@gmail.com до 30.11.2020р.
Контактна особа Бевз Світлана Іванівна, тел. +38 (044) 204 85 51
Термін обговорення до 30.11.2020 р.